Category Tervpályázat, Díj
Portfolio's Title: Millenáris Velodrom - Országos Titkos Tervpályázat Megvétel Client's Name: Nemzeti Sportközpontok Lead Designer: Töős György, Fátyol Tibor Team: Csővári Linda, Ujhelyi Katalin, Páncsics Dávid Portfolio's Year: 2013

A jelenlegi, ÉNy–DK tengely mentén nyújtott alakú 400 méteres kültéri beton versenypálya található. Ennek délnyugati oldalán, a Szabó József utca mentén helyezkedik el az 1927-ben emelt főépület. A főépület 2 ponton is tompaszögben törik, mely az egész épületre kiható szervező erővé válik és egy logikus, ugyanakkor lendületes viszonyulást ad a kerékpárpályához, az azt szegélyező beton lelátókhoz és határoló részűkhöz.
A tribünépület és a pálya a két világháború közötti vasbeton technológia jelentős példája. A tribünépület sok átalakításon ment keresztül, utcai homlokzata elvesztette eredeti jellegét, a belső terei is átalakultak. Műszaki állapota romos. A beton pálya állapota elfogadható (ha nem is versenysport számára), vonalvezetése magával ragadó, a hely szellemét leginkább megidézni képes szervező erő a területen. A pályát szegélyező lelátók nagyon romosak, funkciójukat vesztették, kapacitásuk túlméretezett.
A fentieket is mérlegelve, úgy terveztük az új épületet és környezetét, hogy a meglévő épület/építmények és helyszíni értékeket megtartsuk, azokat kiemeljük. Ezek az értékek a koncepciónk részei lettek és új funkciót kapva biztosítják a történeti folytonosságot, megőrzik a hely szellemét.
A Hajós Alfréd tervezte épületet kapuként és fogadóépületként megtartottuk. A Velodrom közötti hídként is szolgál. Kiinduló és végpontja lesz az egész területet körbeölelő biciklis és gyalogos utak gyűrűjének. A tribünépület sokszor átalakított homlokzati kitöltő falait, évek során többször átalakított belső elválasztó szerkezeteit kibontjuk, láthatóvá téve a korabeli vasbeton szerkezeteket, a törttengelyt formáló lemezeket, lépcsőzetes tribünszerkezetet. A belsejében tervezett új lépcsők, dobozok, és hidak könnyed, transzparens kialakításúak. A meglévő szerkezetektől markánsan elválasztottuk őket. A meglévő épület szerkezeti keretei egységes kapuzatot képeznek a Szabó József utcára, míg törttengelyű tömeg megtartja a térfal jellegét, irányultságot és vizuális határt is adva az új térnek. A lépcsőző lelátók alulról tölcséresen szűkülő látványa átvezeti az érkezőt az új csarnokba.
A meglévő beton pályaívet 75%-ban megtartottuk, csak ott bontottuk el, ahol az új épület kapcsolódik a régihez és az új térhez. A szervező erejét, azaz a körkörös forgalmát megtartottuk, bekapcsolva a nem túl meredek felületeket a gyalogos és bringás körforgalomba. A meredekebb szakaszokon a kerékpár és gyalogos forgalom mellette, vele koncentrikusan halad tovább. Ahol az elbontott szakaszhoz érünk, ott hidakon lehet haladni, melyeket átfűztünk az épületen. A gyalogos és biciklis hídról kilátni az új térre, ezáltal izgalmas élmény itt tekerni, vagy szemlélni a Millenáris történeti kiállítás belógatott tablóit. A térről látható híd és azokon suhanó kerékpárosok egyben reklámjai a területnek és funkcióinak.  A megmaradó pálya betonfelületét továbbra is hasznosítanánk, igaz most már a tömegsport számára. Elérhetővé tennénk a lankásabb szakaszait, míg a meredekebbet skateboard-osok, görkorisok, és egyéb extrém sport hobbit űzők vehetnék igénybe, a kijelölt területeken.
A pályát szegélyező romos lelátók többségét elbontanánk, kivétel a Stefánia út felőli hosszanti oldal mentén található sorok alsó 4-5 sorát, melyeknek teteje lenne az új rézsű korona szintje. Így a területen sétálók belátnak még a legalacsonyabb szintről is a versenypályára, az üvegezett homlokzati szakaszokon.